Tento obsah je dostupný iba pre členov, prosím Prihláste sa alebo sa registrujte.

Ako prebieha postup registrácie:

 • Zaregistrovanie na stránke AFISP alebo na AOCP a prihlásenie na termín skúšky
 • Uzavretie mandátnej zmluvy so získateľom + ID číslo
 • Doručenie výpisu z bankového účtu kde je viditeľný úplny názov banky, IBAN, meno a priezvisko + sken OP
 • Ak nie je možné doručiť výpis z účtu, stačí kópia zmluvy o zriadení účtu
 • výpis z registra trestov – originál, nie starší ako 3 mesiace
 • Úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní – minimálny level je výučný list
 • Kópia občianskeho preukazu
 • Platné Osvedčenie o odbornej skúške – v príslušnom sektore, v ktorom sa chceš registrovať – treba predložiť pred registráciou v NBS
 • Pre sektor KT – povinne nahlásiť identifikáciu Mentora – meno, priezvisko, interné číslo v UMD, v prípade že ako nový PFA nespĺňaš podmienku 1 ročnej praxe v sektore KT.
 • Úhrada proforma faktúry na zaplatenie poplatku za úvodné školenie (ktoré absolvuješ neskôr) a za jednotlivé sektory podľa počtu sektorov.
 • Vykonanie GDPR skúšiek a AML
 • Absolvovanie e-learning OFV (buď cez UMD alebo cez inú platformu)
 • Získanie prístupu k webmailu UNIVERSAL
 • Otvorenie zóny Portos

Link v Inforportáli k vyhľadaniu mandátnej zmluvy v rýchlých dokumentoch https://www.umd-infoportal.sk/rychle-dokumenty/

Link v Portos, kde sa vypisuje mandátna zmluva https://umd.universal.sk/universal/mandanti

Časová os úvodných školení pre Sprostredkovateľov

Prezenčná časť školenia

Online časť školenia

1.deň: 27. 4. 2023 od 09:45 do 18:00

-Sila spoločnosti
-Základný obchodný proces
-Aktivita na sociálnych sieťach
-Spracovanie námietok
-Žijeme v digitálnej dobe, to všetko s GŽP
-Ivanom Huspeninom
-Šanón moderná aplikácia, ako služba klientovi

2.deň : 28. 4. 2023 od 08:45 do 16:00

-Význam komplexnej revíziei
-Praktická revízia v životnom poistení
-On-line protokol, opäť to všetko s GŽP Ivanom Huspeninom
-Kariéra UMD , možnosti rastu s AR Z Milanom Kocianom

Online časť školenia

-02. 05. online webinár – PORTOS (Pavol Michalec)i
-09. 05. online webinár – Neživot – online nástroje, kalkulačky (Pavol Michalec)í
-16. 05. online webinár – Investície (Eduard Vičan)
-23. 05. online webinár – iŠanón, Promokód, delenie produkcie a provízie (Marek Sokol, Ivan Huspenina)

Ako prebieha postup registrácie:

ÚDAJE PRE PLATBU:

 • IBAN: SK86 0900 0000 0051 2376 5823
 • Variabilný symbol (VS): vygenerované číslo (fa)
 • Konštantný symbol: 308
 • Poznámka: Priezvisko a meno

Časová os úvodných školení pre tiperov

Nižšie nájdeš postupnosť online workshopov v cykloch každý mesiac. 

I. Workshop
I. Huspenina, K. Zeleňákova
II. Workshop
I. Huspenina, K. Zeleňáková, ,M. Sokol
III. Workshop
I. Huspenina, K. Zeleňáková, S. Huspeninová, M. Sokol
IV. Workshop
I. Huspenina, K. Zeleňáková,, M. Sokol
1
3
2
4
Vstup do spoločnosti, Práca s Infoportálom, Schody úspechu, Os života, dôležitosť krytia straty príjmu, nastavenie príjmu na 3000€
Naše nástroje, Promokódy a ako s nimi pracovať, iŠanón - ako ho ponúknuť jednoducho klientovi, Predaj Investície
Príbeh mladého tipera až k maklérovi, Komunikácia s klientom, Finančný základ, ako investovať a ako predávať zlato
Spätná väzba, ako je to v teréne, prvé odporúčané obchody

Časová os školení LVL1

Posunutím spodnej lišty vpravo sa ti objavia všetky školenia Level 1. 

Životné poistenie 4U
DOMOV IN - Poistenie nehnuteľností a zodpovednosti za škodu
Active Life
Prémiové bývanie – poistenie domov, bytov a domácností
Úvery - komplet
Snehová guľa
Moja Farbička Plus – Investičné životné poistenie
KASKO – Auto komplet, PZP
Kasko – Autobonus, PZP
Životné poistenie
Viva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov
Zodpovednosť za škodu zamestnanca
Cestovné poistenie
SDS II. Pilier
Realitný fond a depozitné konto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
YOUPLUS
AXA/UNIQA
AXA/UNIQA
PREMIUM
ETF fondy
Allianz SP
Kooperativa
Komunálna poisťovňa
Kooperativa S7
Collonade
Collonade
AXA Assistance
NN
IAD

Pri tipérskej zmluve dosahuje fyzická osoba príjem získaný na základe nepomenovanej zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka a teda sa posudzuje ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov, ktorý sa uvedie do daňového priznania typ B vo VIII. oddiele do riadku 17 – Iné.

Pri tomto príjme nevzniká registračná povinnosť pre daň z príjmov (nevyžaduje sa DIČ).

Ak by bol príjem z danej zmluvy za rok 2023 do sumy 2 289,63 eur a FO nedosiahne okrem tohto príjmu žiadny iný zdaniteľný príjem, nevzniká povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2023. 

Ak by boli zdaniteľné príjmy za rok 2023 vo vyššej sume ako 2 289,63 eur, vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B za rok 2023 a to po skončení roka 2023 do konca marca 2024.

 Vezmite prosím na vedomie, že toto je vyjadrenie z Finančnej správy a má informatívny charakter.